Presličica Muscari

Presličica Muscari

Trajnica koja dobro pokriva teren i neobičnim cvetovima u proleće pravi upadljivu celinu. Sadi se u grupama.

125,00 RSD


Detaljni opis

Presličica (Muscari botryoides) je višegodišnja zeljasta biljka iz porodice zumbula. Cveta u aprilu i maju.

Stablo na kome senalazi cvet dostiže visinu od 10 do 25 cm, obično je pojedinačno i na vrhu ljubičasto. Listovi su prizemni i grupisani po dva-tri, tanki i uspravni.

Napomena: biljka u sakiji 8 razbokorenjena.


Slični proizvodi