Kupac ima pravo da podnese reklamaciju u skladu sa članovima 52., 54., i 81. Zakona o zaštiti potrošača, za ostvarivanje prava zbog nesaobraznosti, garancije, netačno obračunate cene ili drugih nedostataka.Prijavite se za naš Cvetni Magazin

Da vam procveta svaki cvet, a i baštovan u vama!
Pridružite se našoj cvetnoj zajednici!